Työtä ja hyvinvointia Ikaalisiin!

 

Työtä ja hyvinvointia Ikaalisiin!

Kuntatutkija Jenni Airaksisen mukaan päättäjän tärkein ominaisuus on välittäminen ihmisistä, yrityksistä ja elinympäristöstä. Minä nostan yrityksistä välittämisen näistä kaikkein tärkeimmäksi, sillä sitä kautta välitämme parhaiten myöskin ihmisistä ja elinympäristöstämme.

Ikaalisten kaupunki on tehnyt hyvää työtä taloutensa eteen. Toiminnan tehostamisen kautta saadut säästöt ovat erittäin hyvä asia mille tahansa organisaatiolle. Mutta jatkuvan säästämisen tie on lopulta kuihtumisen ja kuolemisen tie.

Ikaalisten kokoomuksen yksi keskeinen tavoite on olla Pirkanmaan yrittäjäystävällisin kunta 2020 mennessä. Mitä asioita tämän mahdollistamiseksi voimme tehdä?

Voimakkaasti kasvavan Tampereen hyödyistä meillä täytyy olla keinoja ottaa osamme. Esimerkiksi vapaa-ajanviettoon luontomatkailun puitteissa ja alihankintaan teollisuuden osalta meillä on hyvät mahdollisuudet etäisyyden ollessa kohtuullinen kasvukeskukseen. Tulevaisuudessa mielestäni tärkein asia, millä Ikaalinen saa verotulonsa kasvamaan työpaikkojen ja asukasmäärän kasvamisen kautta, ovat mikroyritykset. Niihin syntyi vuosina 2001–2015 yli 33 000 uutta työpaikkaa Suomessa, kun samaan aikaan isoimmista yrityksistä katosi lähes 46 000 työpaikkaa.

Taloustutkimus Oy:n 11/2016 tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisnuorista jopa 44% on kiinnostunut yrittäjyydestä. Se on valtava potentiaali tulevaisuudessa, johon on syytä tarttua kiinni Ikaalisissakin. Paikkakuntamme oppilaitosten kanssa tulee tehdä lisää yhteistyötä näiden yritystoiminnasta kiinnostuneiden nuorten ideoita ja ajatuksia kuunnellen.

Tavoitteeni kuntapolitiikassa on nykyisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen, suunnitteluvaiheessa olevien yritysten aloituskynnyksen madaltaminen ja uusien yritysten saaminen Ikaalisiin. Yrityksien kuuleminen siinä, mitä kaupunki on tehnyt heidän mielestään väärin, mitä oikein ja mitä voisi tehdä enemmän on avainasemassa tässä kehitystyössä. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa tiivistä yhteistyötä yrityksien kanssa, avointa keskustelua ja kykyä ottaa vastaan kritiikkiä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Paikallisten palvelujen käyttö on yksi todella tärkeä asia, jossa jokainen kuntalainen on avainasemassa. Kuinka monta työpaikkaa luomme esimerkiksi sillä, että ostaisimme kaiken paikallisista yrityksistä?

Jari Ollonberg