Puhe Ikaalisten lukion puolesta, valtuustossa 10.12.2018

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut sekä kokousväki,

Keväällä on tullut kuluneeksi 18 vuotta siitä, kun sain käsiini peruskoulun päättötodistuksen. Silloisen todistuksen keskiarvot olisivat riittäneet mihin tahansa Pirkanmaan lukioon. Haku suuntautui kuitenkin Ikaalisten lukioon, olihan pihan toisella puolella opinahjo jonka käyneet olivat kiivenneet aina tohtoreiksi asti. 3 vuotta myöhemmin painoin päähäni valkolakin Ikaalisten yhteiskoulun lukion salissa. Takana oli tiukat opiskeluvuodet, mutta samalla vuosia jotka jäivät ikimuistoisina nuoren miehen sydämeen.

Ikaalisten lukio valoi pohjan sekä armeijan johtamiskoulutukseen että korkeakouluopintoihin, nuo lukiovuodet ovat varmasti se suurin yksittäinen syy, minkä takia te, arvon valtuutetut, saatte nauttia myös minun seurastani kokouksesta toiseen. Se valoi pohjan kotiseudun arvostamiseen.

Keväällä on tullut kuluneeksi 117 vuotta siitä, kun yhteiskoulu on aloittanut toimintansa ja Ikaalisten vanhan kauppalan rannassa on aloitettu kansaa sivistämään. Ikaalisten lukion toiminta käynnistyi 30-luvun köyhässä maatalous Suomessa, jossa asukkaita oli 3,5 miljoonaa. Niistä vuosista on tultu hämmästyttävän pitkälle, tänä päivänä niin kansamme kuin maamme on yksi maailman rikkaimmista. Syyt nivoutuvat ahkeraan työntekoon sekä koko kansan laajaan kouluttamiseen ja siten korkeaan osaamisen asteeseen. Ne merkittävät rahat ja panostukset, joita tämä yhteiskunta on vuosien mittaan tehnyt sivistyksen ja koulutuksen kehittämiseksi, eivät ole hukkaan menneitä!

Tänään edessämme on vaikea ja monitahoinen päätös.

On olemassa hyviä perusteluja sen puolesta miksi Ikaalisten lukion toiminnan tulevaisuus kannattaisi olla Saskyn kampuksella. Näitä argumentteja olemme edellä kuulleet, ja asiaan syventymisen jälkeen olen vakuuttunut, että Ikaalisten lukion toiminnan kehittymisen mahdollisuudet Saskyssä ovat olemassa. Tärkein asia muutoksen onnistumiseen, tai oikeastaan sen edellytys, on innostunut ja muutokseen sitoutunut henkilökunta sekä ikaalilaiset nuoret ja heidän perheensä. Valitettavasti tämän kaiken perustana olevan voimavaran olemme saaneet täydelliseen solmuun Saskyn painostuksen alla syntyneellä aikataulukiireellä.

Ikaalisten lukion oppimistulokset ovat korkeita, ne ovat olleet sitä useiden vuosien ajan. Tämän vuoden osalta Ikaalisten lukio oli Pirkanmaan 5:ksi paras! Pienen lukion yhteisöllisyys työntää kaveriakin onnistumaan, opettajat tuntevat oppilaat, oppilaat tuntevat opettajat ja oppilaat tuntevat toisensa. Talossa vallitsee toisen nostamisen, toisen auttamisen kulttuuri, joka synnyttää mukanaan virran, jossa kaikki nostavat oppimisen tuloksiaan. Maailman parhaimman maan, parhaimmassa paikassa on toisen nostamisen kulttuuri, hyvät valtuutetut, tätä jos mitä, meidän tulisi vaalia. Ehkäpä tästä olisi syytä myös oppia!

7–9 luokkalaisten vanhemmille teetettiin tämän päätöksenteon pohjaksi kysely, jossa kysyttiin ajatuksia lukion sijaintiin. Kyselyyn tuli 76 vastausta. Mikäli Saskyn kampuslukio rakennetaan, sen lukion varmasti valitsevia perheitä oli kyselyn mukaan 21% vastanneista. Mikäli Ikaalisten yhteiskoulun nykyinen lukio säilyy, sen lukion varmasti valitsevia perheitä oli 54% vastanneista. Tämä tarkoittaa sitä, että lähes ⅔ osaa oman lukion varmasti valitsevista perheistä tippui pois, kun kysyttiin varmuutta Saskyn lukiosta.

Saimme tämän pykälän esittelytekstistä lukea, että lukiokoulutuksen siirto on strateginen päätös, jonka tahtotila on turvata lukiokoulutuksen järjestäminen myös tulevaisuudessa Ikaalisissa. Valitettavasti, nyt olemme tekemässä sellaista strategista päätöstä, joka saattaa vähentää ikaalilaisten nuorten oman kaupungin lukioon hakevien määrää merkittävästi. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt emme ole turvaamassa lukiokoulutuksen säilymistä alueella, vaan ottamassa asiassa turhan ja tarpeettoman riskin. Ikaalisten lukio säilyy elinvoimaisena vain, mikäli mahdollisimman moni ikaalilainen lukioon suuntautuva nuori valitsee sen opiskelupaikakseen.

Kuten Tapio Ala-Rautalahti esittelytekstissään kuvaa, lukion siirrossa ei ole kyse talouden tasapainosta. Emme tällä hetkellä tiedä valtion tulevia päätöksiä lukiorahoituksen suhteen. Lukion siirto ei muuta tämän hetken tilojen tarvetta saneeraukseen, eikä se muuta Ikaalisten kaupungin maksuosuutta valtionosuuksien jälkeen. Vain sen tiedämme varmaksi, että ratkaisu lisää Ikaalisten kaupungin investointitarvetta Saskyn peruspääomaan 310 tuhannella eurolla sekä sen, että pienen lukion tuki lukiltamme varmuudella poistuu. Lukion siirto Saskylle on siis talouden näkökulmasta katsoen kallis, sekä sisältää samat taloudelliset riskit, kuin toiminnan pitäminen itsellä.

Olen tätä nykyä kotiseutupatriootti, eikä edes välillä kiivaasti käyvä kunnallispolitiikka, tai sen some-keskustelusta seuraavat puhuttelut, saa minua niin suunniltani, että tämän järven rannoilta lähtisin. Siitä huolimatta, lukio kysymys on ensimmäinen, joka on aiheuttanut perheessämme keskustelun Ikaalisissa asumisen mielekkyydestä. Tätä samaa keskustelua olen huomannut käytävän muissakin yläasteikäisten nuorten perheissä. Meidän on otettava nämä keskustelut tosissamme. Oma lukio on eittämättä myös vetovoimatekijä, joka painaa minun ikäpolveni perheiden etsiessä uutta kotikaupunkia.

18 vuotta sitten yksi ystävistäni lähti Tampereen yhteiskoulun lukioon, joka on yksi Pirkanmaan suosituimmista. Lukioajan jälkeen hän harmitteli minulle, kuinka olisi pitänyt tulla Ikaalisten lukioon. Hän oli varma, että omat oppimistulokset olisivat olleet paremmat, jos olisi ollut mukana Ikaalisten lukion porukassa.

Ikaalisten Kokoomuksen valtuustoryhmä ehdottaa, että asian valmistelua jatketaan, eli päätös jätetään pöydälle. Tähän mennessä asiassa ei ole kyetty osallistavaan valmisteluun, joka tuleekin nyt ottaa valmistelun lähtökohdaksi. Otetaan oppilaat ja perheet, opettajat ja sivistyslautakunta mukaan kehittämiseen, tehdään lukion osalta osallistava tulevaisuus- ja strategiatyö jossa paalutetaan miten lukio saavuttaa vuosittain top 5 sijoitukset Pirkanmaalla! Palataan valtuustossa päätöksen tekemiseen vaikka toukokuussa 2019. Siihen mennessä valmistelussa ollaan varmasti jo siinä pisteessä, että pitkäaikainen päätös voidaan tehdä kestävälle pohjalle.

 

Valitettavasti, Ikaalisten lukion toiminta siirretään valtuuston 10.12.2018 päätöksellä Saskylle. Valtuustosta tehty videointi nähtävissä täällä.